Thursday, January 21, 2010

Ivan's Childhood handout

Download Handout

Ivan’s Childhood (1962) 95min.
Director: Andrei Tarkovsky
Writer: Mikhail Papava, Vladimir Bogomolov (based on his novella)
Music: Vyacheslav Ovchinnikov
Editor: G. Natanson
Cinematography: Vadim Yusov

Cast:
Nikolay Burlyaev ... Ivan
Valentin Zubkov ... Capt. Kholin
Yevgeni Zharikov ... Lt. Galtsev
Stepan Krylov ... Cpl. Katasonov
Nikolai Grinko ... Lt. Col. Gryaznov
Dmitri Milyutenko ... Old Man
Valentina Malyavina ... Masha
Irma Raush ... Ivan's Mother

No comments: